Dungeon Siege 1.1.1462

Łatka wprowadza szereg poprawek zwiększających szybkość działania gry.