DVD Genie 4.10

Umożliwia modyfikację kodu regionu w popularnych, programowych odtwarzaczach DVD (Software Cinemaster, PowerDVD oraz WinDVD). Dodatkowo pozwala na modyfikację wielu ukrytych ustawień w wymienionych programach.