Dyrygent 7.2 pl

System Dyrygent - ewidencjonuje czas pracy i zarządza obiegiem dokumentów w kancelarii adwokackiej, prawnej lub radcowskiej.

Szczegółowa funkcjonalność systemu:

- Portal Czynności - ewidencja czasu pracy, terminarz, zlecanie prac

* Portal Dokumentów - ewidencja dokumentów przychodzących i wychodzących, wersjonowanie dokumentów, książka nadawcza, publikowanie dokumentów

* System Automatycznej Publikacji Dokumentów (SAPD) - automatyczne publikowanie dokumentu do Portalu Dokumentów w momencie wykonywania zapisu w Wordzie

* Portal Kontaktów - baza adresowa wszystkich kontaktów Kancelarii

* Portal Poczty - webowa wersja programu pocztowego

* Portal Administracji - sprzedaż czasu pracy poprzez wystawianie faktur, zarządzanie wypracowanym czasem pracy (możliwe poprawki i grupowanie wpisów), zarządzanie kancelarią (raporty dla klientów, pracowników i analizy dla wspólników)

Wersja 30-dniowa.