Earth Explorer 4.0

Kolejny program umożliwiający przeglądanie zdjęć satelitarnych naszej planety. Program może być wykorzystany jako multimedialna pomoc w nauce geografii, a dzięki trójwymiarowym zdjęciom zajęcia nie będą nudne. Po uruchomieniu programu widać obracającą się Ziemię. Użytkownik może przybliżyć odpowienio widok, aby wyświetlić konkretny kontynent lub państwo. Niestety wersja niezarejestrowana posiada ograniczenia - nie można wyświetlić bardzo szczegółowego widoku, do którego przyzwyczaił nas Google Eearth. Program umożliwia wyświetlenie granic państw, największych miast oraz ich wyszukiwanie. Bezpośrednio z aplikacji można wydrukować obraz chociaż bez kolorowej drukarki dobrej jakości nie ma to wielkiego sensu. Obsługa programu jest bardzo prosta, a wszystkie operacje sa wykonywane dosyć sprawnie i szybko.