EasyEdit 1.44

Aplikacja, która może spełniać rolę edytora tekstu, bądź kompilatora języka Python. Narzędzie pozwala na wykonanie własnoręcznie napisanego skryptu.