EasyMTU 3.0

Zwiększa przepustowość połączenia z Internetem. Ustala optymalny rozmiar pakietów, a następnie wprowadza odpowiednie zmiany do rejestru tak, aby system używał pożądanego rozmiaru pakietów.