Egzekutor 1.1 pl

Pozwala na uruchomienie innego programu (pliku wykonywalnego) lub pliku w czasie określonym przez użytkownika PC. Posiada również możliwość (opcję) przypominania o koniecznych do wykonania w danym dniu przedsięwzięciach. Przypominanie to jest realizowane za pomocą generowanych przez głośnik (speaker) komputera dzwięków i ukazującym się, w postaci okna, komunikacie. Oprócz plików wykonywalnych program dokonuje egzekucji (wykonania) całej gamy innych plików. Warunkiem ich uruchomienia jest "widzialność" przez system operacyjny komputera aplikacji, za pomocą których zostały one stworzone.