Emailchemy 1.5.9

Aplikacja pozwala odczytywać różne formaty plików wiadomości pocztowych i skrzynek. Obecnie obsługuje następujące klienty pocztowe: Claris Emailer 1.x for Macintosh, Claris Emailer 2.x for Macintosh, Entourage, Eudora, Mac OS X Mail, Mozilla, Mulberry, Neoplanet, Netscape, Opera 4, 5, 6, 7, Outlook Express 4 i 5 for Macintosh, Outlook Express 4, 5 i 6 for Windows, Outlook Express 5 for UNIX/Solaris, PowerTalk/AOCE for Macintosh, QuickMail Pro for Macintosh, QuickMail Pro for Windows, Yahoo! Mail.