EMCO UnLock IT 4.0.1

EMCO UnLock IT to darmowy program, który umożliwia odblokowanie plików i folderów zablokowanych przez system, aplikacje oraz usługi. Wyświetla na ekranie listę zamkniętych elementów i bibliotek, a użytkownik sam wybiera, które mają zostać uwolnione. To wygodne narzędzie integruje się z eksploratorem Windows, dzięki czemu zawsze jest pod ręką. Może okazać się pomocne w przypadku, gdy chce się skasować plik czy folder, co nie jest możliwe.

EMCO UnLock IT potrafi wymusić zamknięcie każdego rodzaju plików. Dotyczy to także działających w systemie procesów. Niestety, aplikacja nie ma interfejsu w polskiej wersji językowej.