Empire Earth 2.0

Naprawia wszystkie dotychczas wykryte w grze błędy. Dodaje również nowe opcje do trybu multiplayer.