eMule Acceleration Patch 3.0

Dodatek do popularnego klienta do bezpośredniej wymiany plików przez Internet, który potrafi znacznie przyspieszyć pobieranie filmów, muzyki i programów dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii zarządzającej transferami.

Do funkcji programu należy:

- automatyczne usuwanie plików uszkodzonych lub pobranych;

- samodzielne wznawianie chwilowo zatrzymanych transferów;

- wyszukiwanie zasobów w zaprogramowanych odstępach czasu;

- zapisywanie konfiguracji przy zamykaniu aplikacji, a ładowana przy uruchomieniu;

- możliwość minimalizacji do paska "tray".