EQ TimeSpeaker 1.0 (Java)

Prosta aplikacja, która czyta aktualną godzinę. Autorzy zaimplementowali możliwość czytania czasu co godzinę.