Esense 2.9.6 pl

Aplikacja pomocna przy tworzeniu dokumentacji, podręczników, prac naukowych, systemów pomocy, instrukcji, regulaminów czy nawet książek. Esense jest przeznaczony szczególnie do redagowania obszernych dokumentów, profilowania i publikowania ich w postaci stron internetowych, PDF i CHM, wraz z interaktywnym spisem treści i załącznikami. Esense jest również narzędziem zasilającym system Arena, służący do budowania internetowych baz wiedzy.

W nowej wersji (2.9.6) zostało wprowadzonych wiele ulepszeń ważnych dla użytkowników (m.in. poprawki w instalatorze, lepsza praca pod systemem Vista)

Wersja bezpłatna ma pewne ograniczenia, uaktywniane po 14 dniach od momentu zainstalowania programu.