eSpeedFan 3.15

eSpeedFan to program, którego zadaniem jest monitorowanie i wyświetlanie aktualnych parametrów wszystkich komputerów pracujących w danej sieci LAN. Parametry te wyświetlane są w postaci czytelnej listy. W przypadku gdy któryś z parametrów przekracza swoją dozwoloną wartość, to problematyczny komputer dodawany jest automatycznie do listy alarmów, która znajduje się w głównym oknie programu.

eSpeedFan monitoruje następujące parametry:

- Temperatura procesora, HDD, komputera, karty graficznej

- Zasilanie 12V, 3.3V, VCORE

- Prędkość wiatraczka na CPU

- Wolne miejsce na HDD

- Obciążenie procesora

- Zużycie pamięci RAM.

- Parametry SMART dysku twardego

Parametry pracy każdego z monitorowanych komputerów zapisywane są co pięć minut do bazy danych. Aplikacja umożliwia eksport zapisanych parametrów z bazy danych do pliku Excel, co umożliwia tworzenie raportów z określonego czasu pracy danej grupy komputerów. Przewodnik po programie można pobrać tutaj (wersja PDF).

W wersji 3.15

- dodano opcje monitorowania transferów wszystkich komputerów w sieci LAN

- program wyświetla informacje o transferze danych dla wszystkich monitorowanych komputerów. Widzimy tutaj aktualna prędkość pobierania danych, średnia godzinowa, dniową oraz miesięczną prędkość pobierania danych. Takie same dane odczytać możemy dla danych wysyłanych.

- wersja ta umożliwia wyświetlanie informacje o konfiguracji sprzętowej każdego z monitorowanych komputerów: CPU, RAM, HDD, CD-ROM, nazwa systemu operacyjnego, wersja bios, ....

- mamy również wgląd w parametry sieciowe każdego z monitorowanych komputerów: IP, DNS, MAC, nazwa karty sieciowej, brama.

UWAGA OD PRODUCENTA

W paczce znajduje się polska instrukcja instalacji programu. Proszę się z nią bezwzględnie zapoznać!!!