Euklides 2.0 pl

Program matematyczny, który umożliwiaja rozwiązywanie działań z zachowaniem kolejności ich wykonywania. Dodatkowo program posiada wiele użytecznych funkcji, takich jak: rozwiązywanie równań, konwersje systemów liczbowych, rysowanie wykresów funkcji, poszukiwanie największego wspólnego dzielnika, funkcje statystyczne itp.

Program pozwala na:

- obliczanie działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, dzielenie z resztą, silnia) z zachowaniem kolejności ich wykonywania;

- obliczanie logarytmów, logartmów naturalnych wartości bezwzględnej, części całkowitej, części ułamkowej wyniku oraz stosowanie liczb losowych;

- obliczanie sinusa, cosinusa, tangensa, cotangensa, arctus sinusa, arctus cosinusa, arctus tangensa, arctus cotangensa, sinusa hiperbolicznego, cosinusa hiperbolicznego, tangensa hiperbolicznego i cotangensa hiperbolicznego dla podanej liczby;

- przeliczanie jednostek miary kąta (stopnie, radiany, gradusy), oraz stosowanie różnych jednostek w działaniach;

- przeliczanie jednostek czasu, długości, ciśnienia itp.;

stosowanie w działaniach zmiennych literowych, dzięki czemu możliwe jest tworzenie wzorów, zapisywanie stworzonych wzorów i korzystanie z bazy wzorów zapisanych w programie;

- korzystanie z 4 niezależnych pamięci przechowujących wyniki;

- wybór ilości miejsc po przecinku dla wyniku;

- poszukiwanie największego wspólnego dzielnika 2 liczb;

- konwersje liczby z systemu dziesiętnego na dowolny oraz z dowolnego systemu na dziesiętny;

- rozwiązywanie równań z 1 i 2 niewiadomymi, równań kwadratowych i dwukwadratowych;

- korzystanie z funkcji statystycznych (najwyższa wartośc, najniższa wartość, mediana, kwartyl górny, kwartyl dolny, rozstęp, średnia arytmetyczna);

- sprawdzanie czy podana liczba jest pierwszą;

- rozkładanie liczby na czynniki pierwsze oraz sprawdzenie ilości czynników pierwszych i dzielników podanej liczby;

- rysowanie wykresów funkcji (liniowej, kwadratowej, wymiernej oraz trygonometrycznych) oraz obliczanie jej wartości dla podanego argumentu i miejsca zerowego (dla funkcji kwadratowej także współczynników alfa, q, p, współrzędne wierzchołka W, przekształcanie postaci ogólnej wzoru na iloczynową i kanoniczną).


Liczba pobrań: 135
Cena/licencja:Shareware
Producent/dystrybutor:Radosław Grębski
Rozmiar:3.6 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje
Liczba pobrań: 135
Cena/licencja:Shareware
Producent/dystrybutor:Radosław Grębski
Rozmiar:3.6 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje
Program miesiąca