Europa Universalis II 1.04

Naprawia wszystkie wykryte dotychczas błędy. Do poprawnego działania jest wymagane zainstalowanie poprzednich "łatek".