Evidence Killer 4.0

Usuwa z twardego dysku wszelkie ślady aktywności użytkownika. Kasuje zawartość pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, czyści informacje zapisane przez funkcję Historia, usuwa pliki z Kosza, a także informacje o otwieranych dokumentach. Program potrafi również usunąć z twardego dysku zbędne pliki i odzyskać wolną przestrzeń dyskową.