Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania 1.5.1pl

Funkcjonalne narzędzie, za pomocą którego można gromadzić dane, tworzyć potrzebne dokumenty oraz drukować je do celów kontroli.

Oprogramowanie pozwala m.in. na:

- zautomatyzowane skanowanie stanowisk komputerowych w celu importowania do programu Ewidencja Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania danych dotyczących systemu,

urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania

- zzybką i łatwą ewidencję każdego zestawu komputerowego dzięki funkcjonalnym kreatorom;

- tworzenie wykazu licencji posiadanego oprogramowania;

- sprawne wyszukiwanie poszczególnych komputerów z uwzględnieniem zadanych kryteriów;

- sporządzenie i wydruk dokumentów niezbędnych dla organów kontroli oraz na potrzeby wewnętrzne;

- automatyczne przypominanie o zbliżającym się końcu gwarancji na sprzęt oraz wygasaniu licencji na oprogramowanie.