Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia 6.0 pl

Środki Trwałe to niezwykle funkcjonalny, nowoczesny i prosty program do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażania tworzenia planów amortyzacyjnych i naliczania odpisów. Obsługuje kilka podmiotów, firm przeznaczony dla dowolnego systemu Windows.

Program Środki Trwałe umożliwia wprowadzanie i ewidencję podstawowych składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także wyposażenia. Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi odbywa się w oparciu o stosowne dokumenty: przyjęcia, likwidacji, przeszacowania środków trwałych i innych. Naliczenia amortyzacji dokonywane są zgodnie z polskimi przepisami. System pozwala na naliczenie amortyzacji metodami liniową lub degresywną. Obsługuje również ewidencję i amortyzację środków niskocennych. System umożliwia prowadzenie tabel amortyzacji środków trwałych wraz z automatycznym księgowaniem kosztów amortyzacji w księdze przychodów i rozchodów. Możliwa jest obsługa amortyzacji przyspieszonej. W programie dostępne są liczne wydruki i zestawienia. Moduł pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań.

Wersja 30-dniowa.


Liczba pobrań: 1083
Cena/licencja:Trial
Producent/dystrybutor:Zakład Informatyki
Rozmiar:3.59 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Programy producenta
Liczba pobrań: 1083
Cena/licencja:Trial
Producent/dystrybutor:Zakład Informatyki
Rozmiar:3.59 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Programy producenta
Program miesiąca