Excel Compare 4.1.10

Dodatek do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, który analizuje różnice pomiędzy podobnymi arkuszami (dokumentami). Wszystkie różnice są zbierane do osobnego skoroszytu, a dodatkowo na oryginalnych dokumentach są one zaznaczane graficznie. Aplikacja współpracuje ze wszystkimi wersjami MS Office.

Wersja 30-dniowa.