Exchange 2007 Anti Spam Migration Tool 08.01.0075

Narzędzie ułatwia administratorom serwera pocztowego przenoszenie ustawień dotyczących filtrowania niechcianych wiadomości z programu Exchange 2003 na Exchange 2007.