Explorer Extensions 2.9

Zestaw rozszerzeń dla eksploratora pod Windows 95/98/NT. Pod prawym przyciskiem myszki instalują się narzędzie pozwalające kodowanie i dekodowanie plików w formatach: UUEncode, Base64 (mime), BinHex (mac), XXEncode, quote printable i innych. Dzielenie dużych plików na mniejsze wynikowe jak również scalanie fragmentów plików do całości.