Expression Media 2

Expression Media 2 to rozbudowany program do przeglądania, organizowania i prezentacji plików multimedialnych. Dysponuje funkcjami przetwarzania wsadowego i obsługuje skrypty użytkownika automatyzujące najczęściej wykonywane zadania. Program rozpoznaje języki Visual Basic Script (VBScript) oraz JavaScript.

Na szczególną uwagę w Expression Media 2 zasługują funkcje śledzenia katalogów (folder watching) oraz mechanizmy kontroli wersji (version control). Kiedy w folderze na dysku pojawiają się nowe obiekty (np.. Zdjęcia) program automatycznie wykrywa je, a następnie importuje do odpowiedniego katalogu. Weryfikacja wersji pozwala przechowywać na dysku kilka wariantów tego samego pliku. Ułatwia to jednoczesną pracę nad nim kilku osobom.