Ext Core 3.1.0

Ext Core jest lekką i bogatą biblioteką JavaScript dla stron webowych, dostarcza abstrakcji do manipulacji/przechodzenia obiektów DOM, AJA, obsługę zdarzeń (w tym własnych), animacji i tworzenia wzorców, mechanizm OO.