Ext GWT 2.2.0

Ext GWT jest biblioteką Java przeznaczoną do budowania bogatych aplikacji z użyciem Google Web Toolkit. Oryginalnie była zbudowana na YUI, JQuery lub Prototype i nadal jest często wykorzystywana z JQuery, ale obecnie ma własną bibliotekę bazową Ext.