Ext JS 3.2.1

Ext JS jest biblioteką przeznaczoną do budowania bogatych aplikacji webowych, pracujących w różnych przeglądarkach. Posiada zestaw wysokowydajnych dostosowywalnych widżetów i model komponentów.