Eye On Call PPC 0.82

Eye On Call to program reagujący na nadchodzące połączenia. Może wyświetlić zdjęcie dzwoniącego, odegrać konkretny dzwonek, uruchomić wibracje, oraz automatycznie wysłać do dzwoniącej osoby wiadomość tekstową. Zasady te możesz dowolnie ustalać.