Facade for WM Smartphone 1.4.1

Facade wyświetla najbliższe spotkania i zadania bezpośrednio na ekranie startowym.