Faktura VAT 2012 12.1.870

Faktura VAT 2012 to nowoczesny i prosty program do fakturowania dla systemów Windows. Dla użytkowników, którzy potrzebują jedynie prostego programu do fakturowania przygotowaliśmy wersję START. Aplikacja Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów sprzedaży min. faktury VAT, paragony, rachunki, zamówienia. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobą które posiadają małe doświadczenie z komputerem, niskim nakładem czasu umożliwi pracę i obsługę w małej bądź średniej firmie.

Faktura VAT 2012 posiada wiele ciekawych cech, z których warto wymienić:

- definiowanie wyglądu faktury w programie mamy do dyspozycji 6 wzorów faktur, możliwość dołączenia loga firmy, pieczątki, edycja uwag, edycja stałych tekstów a także edycja nagłówków dokumentów.

- własna numeracja dokumentów wg własnego formatu np. SYMBOl/NR/ROK/F, automatyczna lub ręczna. Osobna numeracja dla różnych dokumentów.

- własne słowniki własne jednostki miar, własne sposoby płatności, możliwość konfiguracji stawek VAT.

- możliwość druku faktury do PDF, HTML lub JPG oraz wysyłka mailem.Wysyłanie dokumentu mailem (także seryjnie do kilkuset odbiorców jednocześnie np. w trakcie drukowania). Możliwość wydruku dokumentów na koniec miesiąca lub ze wskazanego okresu.

- weryfikacja dokumentu przed jego wydrukiem sprawdzenie poprawności numerów kont, NIP, REGON (możliwość wyłączenia), kodów pocztowych, wprowadzonych danych sprzedawcy, nabywcy oraz pozycji.

- seryjne drukowanie dokumentów (tylko wersja STANDARD, PRO) , faktur, przelewów, kopert, listów, etykiet, automatyczne adresowanie faktur dla kopert DL z okienkiem.

- faktury abonamentowe drukowanie faktur razem z automatycznie wypełnionym drukiem przelewu na jednej kartce A4.

- wydruk dokumentu na dowolnej drukarce, atramentowej, laserowej czy też igłowej.

UWAGA

Program po okresie 31 dni w przypadku braku wprowadzenia kodu odblokowującego ulegnie automatycznemu zablokowaniu