Far Cry Patch Unofficial 1.41

Niewielki i nieoficjalny patch na świetną strzelankę firmy Crytek. Zmodyfikowano parę rzeczy takich jak podatność pojazdów na kule, uniemożliwiono komputerowym przeciwnikom widzenie przez ściany. Ponadto cofnięto parę modyfikacji z wersji 1.4 i powrócono do niektórych koncepcji z odsłony 1.33.