Fart Machine 1.0 (Windows Mobile)

Aplikacja, która pozwala odtwarzać na telefonie dźwięki imitujące puszczanie bąków. Dostępnych jest kilka wersji dźwiękowych, np. Normalny, głęboki, wysoki, mokry itp.

Obsługiwane telefony:

Pocket PC z systemem Windows Mobile