Fast Drive 1.0.1

Fast Drive umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich zainstalowanych w systemie napędów. Aplikacja działa pod postacią paska z ikonami symbolizującymi poszczególne dyski. Kliknięcie ikonki powoduje wyświetlenie zawartości danego napędu.

W najnowszej wersji zmieniono interfejs programu, dodano możliwość zmiany ikon dysków, naprawiono błąd związany z poprawnym wyświetlaniem miejsca na dyskach oraz dodano dodatkowe funkcje.