Fasterfox 3.9.85

Fasterfox to dodatek do przeglądarki Firefox, pozwalający na przyśpieszenie pracy "liska". Osiąga to dzięki takim rzeczom jak szybszy dostęp do serwerów, optymalizacja łącza, DNS i redukcja opóźnień. Zdaniem twórcy dodatku, dzięki jego zastosowaniu program działa co najmniej 20% szybciej.

Fasterfox pozwala na zapisywanie własnych ustawień konfiguracyjnych, a domyślna przeznaczona jest dla standardowych połączeń internetowych. Kolejna wersja została pozbawiona kilka mniejszych błędów.