FASTREPORT 4 VCL - generator raportów dla Delphi / C++Builder

FastReport 4.0 VCL to zestaw komponentów służących do generowania raportów, który stanowi połączenie projektanta, generatora oraz funkcji podglądu raportów. FastReport jest w całości napisany w Object Pascal i może być zainstalowany w Borland Delphi 4-2006 i Borland C++Builder 4-6.