FaxNow 5.02

Aplikacja do wysyłania i odbierania faksów. Zalety programu to prosta obsługa oraz możliwość wysyłania faksów praktycznie z każdej aplikacji. FaxNow działa jak drukarka systemowa - aby wysłać dokument, należy przejść do opcji wydruku i jako drukarkę wskazać FaxNow.