Field & Stream: Trophy Bass 4 v 1.0.0.2 Patch

Łata usuwa problemy występujące przy grze wieloosobowej.