Film z konferencji Computerworld 'Forum na rzecz usług szerokopasmowych: wiedza - technologia - rozrywka'

Materiał filmowy z konferencji podczas ktorej podpisano Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usługi sieci łączności elektronicznej w Polsce.