Fine Arts Brochures 7.0

Fine Arts Brochures to wersja demonstracyjna programu, dzięki któremu użytkownik może stworzyć ulotki i broszury. Aplikacja pozwala na dość łatwe zestawianie zdjęć, tekstu i kształtów.

Fine Arts Brochures umożliwia zastosowanie różnorodnych czcionek, kolorów i ciekawych efektów. W wersji demonstracyjnej nie można wydrukować stworzonej broszury. Autorem programu jest Selfkey Systems.