Fistful of Frags Server Patch 1.35c

Łata aktualizująca serwerowe oprogramowanie modyfikacji Half-life'a 2 dowersji 1.35c.