FizMan 1.0 pl

FizMan jest to program służący do wyliczania poszczególnych wartości z wybranych wzorów. Aplikacja ta jednocześnie umożliwia szybkie przypomnienie sobie wzorów i ich wszystkich przekształceń. FizMan zawiera praktycznie wszystkie wzory z zakresu gimnazjum. Dodatkową opcją jest przelicznik jednostek pomiędzy jednostkami zwykłymi, kwadratowymi, sześciennymi oraz km/h na m/s i odwrotnie.

Typy wzorów, które znajdują się w FizMan 1.0:

- Ruch jednostajnie prostoliniowy,

- Ruch jednostajnie przyśpieszony,

- Ruch jednostajnie opóźniony,

- Siła przyciągania,

- Druga zasada dynamiki,

- Pęd,

- Praca,

- Moc,

- Energia potencjalna,

- Energia kinetyczna,

- Gęstość,

- Ciśnienie,

- Napięcie,

- Natężenie,

- Opór,

- Praca prądu (w odbiorniku),

- Moc prądu,

- Energia spoczynkowa cząstki.