Flash Format

Rozbudowane narzędzie do zarządzania pamięcią urządzenia przenośnego. Aplikacja podaje dokładne informacje dotyczące nośników (klastry, cylindry, sektory, typ plików, itp.) oraz umożliwia zarządzanie nimi.