FlashText 1.2

FlashText to aplikacja pozwalająca użytkownikowi na stworzenie dowolnej ilości podręcznego tekstu. Można go następnie szybko skopiować i umieścić w oknie programu, aplikacji, strony www, itp. Ułatwia to klawisz szybkiego skrótu. Ten niewielki programik doskonale nadaje się do e-maili biznesowych, a także wypełniania formularzy z tymi samymi danymi. Można zdefiniować frazy wymienne, np. w zdaniu "Drogi xxx" zamiast "xxx" będzie wstawiane nazwisko klienta. Podobnie FlashText umożliwi wprowadzenie nazwy produktu, usługi, itp.

FlashText jest aplikacją dostępną całkowicie za darmo.