Form Pilot 1.70

Narzędzie pomocne przy wypełnianiu wszelakich papierowych formularzy. Przed przystąpieniem do pracy formularz należy zeskanować, a następnie otworzyć go w programie Form Pilot, który ułatwi nam wprowadzenie do tekstu do pól formularza.