FreeBASIC (64-bit) 1.04.0

FreeBASIC jest kompilatorem języka BASIC 32-bit. Posiada wsparcie dla wszystkich programów napisanych w QuickBASIC. Używane są tu narzędzia napisane w GNU, wspiera w pełni biblioteki C oraz częściowo także C++. Znajdziemy tu wsparcie dla złożonych makr oraz możliwość tworzenia własnych bibliotek.

FreeBASIC jest dostępny za darmo w pełnej wersji. Kompilator jest wciąż rozbudowywany i ulepszany. W najnowszej wersji dodano kilka nowych funkcji oraz usprawniono już istniejące. Zlikwidowano również zauważone bugi.