Front Line Attack PL

RTS umożliwiający wzięcie udziału w walkach podczas II Wojny Światowej. Akcja gry rozgrywa się w latach 1941-1944. Gracz uczestniczy w licznych kampaniach, począwszy od niemieckiej inwazji na Związek Radziecki, poprzez rozstrzygające bitwy na froncie wschodnim, lądowanie w Normandii, walki we Włoszech i Francji , aż po niemiecką kontrofensywę w Ardenach. Walki rozgrywają się w trójwymiarowej scenerii. Autorzy uwzględnili zmieniające się pory dnia i nocy, pory roku oraz różne warunki pogodowe - wszystko to wpływać będzie na zachowanie jednostek na polu chwały.