FtpWolf 3.01.002

Aplikacja wspomagająca zcentralizowane wyszukiwanie plików zlokalizowanych na serwerach FTP w Internecie.