Fundamenty Bezpośrednie FB1 v.4.1

Fundamenty Bezpośrednie FB1 to program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002. Możliwe jest obliczanie stóp i ław: prostopadłościennych, schodkowych oraz trapezowych. Swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie. W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych fundamentów, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie tymi fundamentami.

Fundamenty Bezpośrednie FB1 umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji, tzn. sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych. Aplikację można przetestować w wydaniu demo.


Liczba pobrań: 307
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:SPECBUD s.c.
Rozmiar:10.66 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Programy producenta
Program miesiąca