Galactic Command Echo Squad SE Demo Patch v2.11.02

Patch do wersji demonstracyjnej Galactic Command Echo Squad SE. Wersja 2.11.02 poprawek usuwa nieliczne błędy występujące w grze, między innymi usuwa pasek HyperJump w momencie obecności na planecie. Poprawia także tekstury związane z zoomem mapy. Teraz już obszar nie powinien wychodzić poza jej obramowanie.