Galactic Command Echo Squad SE Patch (Digital River) 2.10.10

Łata aktualizująca Galactic Command Echo Squad (edycja Digital River) do wersji 2.10.10. Patch poprawia szereg drobnych błędów.