Generowanie modeli 3D

Film prezentujący możliwości rozwijanego na Uniwersytecie Stanforda oprogramowania generującego możliwości modeli 3D. Materiał uzupełniający do artykułu.